Foto: Lernestål, Erik, Livrustkammaren/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

dubbelbössa pf -Thomas à Paris

Dubbelpipa av brunerat, damaskerat stål, tunnt gods. På spången inlagt med guld: "Thomas Breveté à Paris, Arq.r de S.M. Le Roi de Suède et de Norwège". På kammarens undersida oval, krönt stämpel: "A.B." samt "ALBERT BERNARD CANONNIER A PARIS". På spångens undersida inslaget:"1859" samt "10213". Riktmedel: Knoppkorn av silver. Fästning: Baskyl och Lefaucheux-nyckel av stål med rankdekor i relief mot punsad bakgrund. På framstocken, dolt av nyckeln graverat: "Inv.on Thomas B.té à Paris". På baskylens insida: "Thomas à Paris". Två hanlås med bakåtliggande kedjelås. Rikt dekorerade låsbleck och hanar med snidade och graverade rankor samt en rovfågel (ormvråk?) som hugger en orm i relief mot matt bakgrund. Nedanför hanarna kartuscher med signaturer: "Thomas Bté à Paris". Fästning: Två avtryckare. Brun halvstock av valnöt med kolv av engelsk typ. Beslag av stål med snidad och graverad dekor i relief mot mattpunsad bakgrund. Bakplåt med smal tunga och band, växt- och rullverksdekor. Mittpå bakplåten en 8-formig lucka som täcker fack för 2 patroner. På kolvens sidor inlagt med silver ett spegelmonogram: CXV, krönt av kunglig krona (h.sida) och gotiskt G krönt av hertigkrona (v.sida). Varbygel med snidade och graverade rankor.

Museum Livrustkammaren
Föremålsbenämning Dubbelbössa
Kategori Bössor
Material Valnöt, Stål, Silver
Storlek Längd 755 mm (pipa)
Teknik Damaskering, Brunering, gravering
Antal 1
Datering 1859, 1859-01-01 – 1859-12-31
Tillverkare Bernard, Albert (Tillverkare), Thomas (Tillverkare), Kungl. Husgerådskammaren (Förmedlare)
Tidigare ägare Ägare: Gustaf V av Sverige, Givare: Gustaf VI Adolf av Sverige, Ägare: Karl XV av Sverige-Norge
Inskription Dekor: orm o rovfågel, Dekor: namnchiffer G hertigkrona, Dekor: namnchiffer CXV kungl.krona, Signatur/Påskrift: G, hertigkrona, Signatur/Påskrift: A B, Signatur/Påskrift: ALBERT BERNARD CANONNIER A PARIS, Signatur/Påskrift: CXV krönt, Signatur/Påskrift: Thomas Breveté à Paris, Arq.r de S.M.Le Roi de Suède et de N, Signatur/Påskrift: Thomas Bté à Paris, Signatur/Påskrift: Inv.on Thomas Bté à Paris, Signatur/Påskrift: Thomas à Paris, Signatur/Påskrift: Thomas Breveté à Paris, Arq.r de S.M.Le Roi de Suède et de N, Signatur/Påskrift: Thomas Bté à Paris, Signatur/Påskrift: Inv.on Thomas Bté à Paris, Signatur/Påskrift: Thomas à Paris, Signatur/Påskrift: G, hertigkrona, Signatur/Påskrift: CXV krönt, Signatur/Påskrift: ALBERT BERNARD CANONNIER A PARIS, Signatur/Påskrift: A B
Föremålsnummer 6487_LRK
Alternativt ID Nr 1867: 37:15