Föremål

Serafimerordens kraschan, på baksidan klädd med rött skinn.

Stämplar: St Erik, H. Klint, M3 - Henrik Klint d.y. , Stockholm 1818. Graverat på dosan: "H. Klint fecit Stockholm 1819". Åttkantigt etui, klätt med rött skinn med guldtryck. Invändigt klätt med blått siden. På baksidan skrivet: "Buren af H. Ex. Grefve Magnus Brahe". TIllhörande lapp: Denna Seraphimer Craschan och tapperhets Medaill, har blifvit ständigt buren af framlidne Hans Excellence Riksmarskalken Grefve Magnus Brahe och efter dess död lemnad till Samlingarne på Sko Kloster af Hofstallmästaren m.m. Högvälborne Herr Grefve Nills Brahe 1845.

Storlek 98
Antal 2
Datering 1819

1818; 1819

Föremålsnummer 3367_SKO