Föremål

Band till turkiska Nischan-Imtiazmedaljen av silver (nr 2015).

Bröstband av till hälften grön, till hälften röd sidenmoaré, nedtill fäst i triangulär, genombruten bandbygel av silver, vari medaljen är fäst. Upptill fäst i bygel med två nedåtböjda nålar.

Museum Livrustkammaren
Föremålsbenämning Medaljband
Kategori Medaljband
Material Sidenmoaré, Silver
Storlek Bredd 34 mm
Antal 1
Tillverkningsplats Osmanska riket
Tillverkare Hovmarskalksämbetet (Förmedlare)
Tidigare ägare Ägare: Gustaf V av Sverige, Givare: Gustaf V:s arvingar
Fysiska egenskaper Färg: Grön, Färg: Röd
Föremålsnummer 2016_LRK
Alternativt ID Nr 1867: 51:449:b