Foto: Livrustkammaren, Livrustkammaren/SHM (CC0) Detta verk är befriat från upphovsrättsrestriktioner och fritt att använda på alla sätt.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Nischan Imtiasordens medalj

Åtsida: Oval sköld krönt av turban med fjäder, på skölden en oval, stilliserad blomma omgiven av turkisk text. Runt skölden en trofégrupp med ymnighetshorn, kanon, fanor m.m., rankpostament varifrån hänger 5 ordenstecken. Upptill sultanens toughra omgiven av strålar. Äggstavskantbård. Frånsida: Oval med turkisk text (medalj för utomordentlig trohet och tapperhet i Ottomanska rikets tjänst) därnedanför böjd platta för text. Vid överkanten fäst med genomgående nit ett treflikigt blad med ring upptill, däri fästbandbygel.

Museum Livrustkammaren
Föremålsbenämning Medalj
Kategori Medaljer
Storlek Vikt 46 mm (med band)
Antal 1
Datering 1882
Tillverkningsplats Osmanska riket
Tillverkare Hovmarskalksämbetet (Förmedlare)
Tidigare ägare Ägare: Gustaf V av Sverige, Givare: Gustaf V:s arvingar
Föremålsnummer 2013_LRK
Alternativt ID Nr 1867: 51:449:a