Föremål

Nischan Imtiazordens silvermedalj, Osmanska riket

Åtsida: Oval sköld krönt av turban med fjäder, på skölden en oval stilliserad blomma omgiven av turkisk text. Runt skölden en trofégrupp med ymnighetshorn, kanon, fanor m.m.,rankpostament varifrån hänger 5 ordenstecken. Upptill sultanens toughra omgiven av strålar. Äggstavskantbård. Frånsida: Oval med turkisk text (medalj för utomordentlig trohet och tapperhet i Ottomanska rikets tjänst). Därnedanför böjd platta för text. Vid överkanten fäst med genomgående nit ett treflikigt blad med ring upptill, däri fästbandbygel.

Museum Livrustkammaren
Föremålsbenämning Medalj
Kategori Medaljer
Material Silver
Storlek
  • Diameter 38 mm
  • Vikt 31 g (med band)
Antal 1
Tillverkningsplats Osmanska riket
Tillverkare Hovmarskalksämbetet (Förmedlare)
Tidigare ägare
Föremålsnummer 2015_LRK
Andra nummer Nr 1867: 51:449:b
Relaterat föremål 2013_LRK