Föremål

Band till turkiska Nischan-Imtiazmedaljen nr 2013.

Bröstband av till hälften grön och till hälften röd sidenmoaré, nertill fäst i triangulär, genombruten bandbygel av guld, vari medaljen är fäst. Upptill fäst i bygel med två nedåtböjda nålar.

Museum Livrustkammaren
Föremålsbenämning Medaljband
Kategori Medaljband
Material Sidenmoaré, Guld
Storlek Bredd 34 mm
Antal 1
Datering 1882
Tillverkningsplats Osmanska riket
Tillverkare Hovmarskalksämbetet (Förmedlare)
Tidigare ägare Givare: Abd-ul-Hamid, Ägare: Gustaf V av Sverige, Givare: Gustaf V:s arvingar
Fysiska egenskaper Färg: Grön, Färg: Röd
Föremålsnummer 2014_LRK
Alternativt ID Nr 1867: 51:449:a