Foto: Livrustkammaren, Livrustkammaren/SHM (CC0) Detta verk är befriat från upphovsrättsrestriktioner och fritt att använda på alla sätt.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

sporre par m 6662

Söljor, 60 mm x 55 mm.Hals, l: 40 mm. Klinga d: 32 mm

Museum Livrustkammaren
Föremålsbenämning Sporre
Kategori Sporrar
Material Stål
Storlek
  • Längd 118 mm
  • Bredd 82 mm
  • Vikt 95 g
Teknik ciselering
Antal 1
Tidigare ägare
Föremålsnummer 6663_LRK
Andra nummer Nr 1867: 4545:b
Litteratur
  • Underdånig berättelse angående emottagandet för statens räkning af de utaf Hans Maj;t konung Carl XV till staten testamenterade samlingar af konstverk, vapen och andra föremål : Afgifven den 14 aug. 1873 af t.f. intendenten vid Nationalmuseum., Sander, 1873 (Sander, Nils Fredrik)
  • Hans Majestät Konung Carl XV:s vapensamling. I Orientaliska samlingen; II . Vesterländska samlingen. Collection d'Armes de sa Majesté le Roi Charles XV. I Section Orientale. II Section Occidentale, Karl XV, katalog: 2
Relaterat föremål 6662_LRK