Föremål

kavaljersvärja Frankrike?

Fäste av förgylld mässing: av s. k. boat-shellguardtyp. Knapp, rundad, ornerad i åtta vertikala konvexa pass, mellan passen två raka lister, nitknapp tämligen stor, något deformerad (medelst slag uppifrån). Handbygel med ovalt tvärsnitt, något vidgat mittparti, utmed kanterna en slät list, överdelen intappad i knappens nederdel. Parerstänger raka med droppformiga ytterändar, den främre något längre än den bakre och uppåtböjd, den bakre nedåtböjd. Fingerbyglar små, bågformiga. Parerplåtar hjärtformigt symmetriska, uppåtböjda och delade så att främre parerstångens ytterände sticker ut mellanparerplåtarnas uppåtböjda framdel. Parerplåtarnas främre och bakre delar ornerade med ett snäckliknande reliefornament. Kavellindning av två parter tvinnad förgylld mässingstråd omväxlande med lan av förgylld mässing. Klinga rak, av colichemarde-typ. Starka delen med fyra etsade och förgyllda rankornament mot blånerad botten.

Museum Livrustkammaren
Föremålsbenämning Värja
Kategori Värjor
Storlek Längd 832 mm (klinga), Bredd 30 mm (klinga)
Antal 1
Datering 1750 (1750 cirka)
Tillverkningsplats Frankrike
Tidigare ägare Ägare: Mandorff, Theodor Carl, Givare: Theodor C Mandorffs sterbhus
Föremålsnummer 11536_LRK
Alternativt ID Nr 1867: 5716:3