Föremål

Hedersvärja av infanteriofficersmodell, Sverige 1789, fäste av Lars Floberg, Stockholm 1789.

Fäste av förgyllt silver, efterkarolinsk typ. Fastlödda på parerplåtarnas ut- och insida på båda sidor av krysset en oval, blåemaljerad, krönt silverplatta med spegelmonogram G (Gustav III:s namnchiffer). På främre parerstångens insida stämplar: L F, G2, trekronorsstämpel (Lars Floberg, (enl. KHq Frenberg) Stockholm 1789), på nitknappen stämplar: L F, G2, trekronorsstämpel. Klinga rak, tvåeggad, s. k. colichemarde-klinga med sexsidig slipning. På starka delen etsade rankor och voluter. Gåva av överstekammarherren mm, greve Ludvig von Stedingk (1794-1875). Har tillhört dennes far, fältmarskalken m.m, greve Curt B. L. von Stedingk (1846-1837). Kan möjligen vara tilldelad Stedingk efter segern vid Parkumäki 1789-07-21, som enligt Elgenstierna firades med Te Deum över hela Sveriges rike.

Storlek
  • 520
  • 29
  • 771
  • 96
  • 937
Antal 1
Datering
  • 1789
  • 1789-01-01 – 1789-12-31
Inskription
  • G krönt namnchiffer
  • L F
Föremålsnummer 5471_LRK