Upphov: Bonnevier, Helena, Hallwylska museet/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Visitkort från Kommendörkaptenen Friherre Axel W:son Gyllenkrok.

Nio visitkort från Kommendörkaptenen Friherre Axel W:son Gyllenkrok. Första kortet är utan datum, vikt i övre högra hörnet. Adress (nedre högra hörnet) Torstensonsgatan 4. Andra kortet daterat 1916, vikt i övre högra hörnet. Tredje kortet är utan datum. Fjärde kortet daterat 1917, vikt i övre högra hörnet. Femte kortet daterat 1918, vikt i övre högra hörnet. Sjätte kortet daterat 1919 samt sorgkant, vikt i övre högra hörnet. Sjunde kortet daterat 1919 samt sorgkant, vikt i övre högra hörnet. Åttonde kortet daterat 1921 samt sorgkant. Nionde kortet är utan datum samt sorgkant.

Museum Hallwylska museet
Föremålsbenämning Visitkort
Kategori
  • Visitkort
  • 64. LXIV Arkiv
Datering 1916 – 1921

1916 - 1921

Tidigare ägare Gyllenkrok, Axel W:son
Föremålsnummer LXIV:I:L.b.c.337._HWY