Foto: Bonnevier, Helena, Livrustkammaren/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Signet, troligen för konung Adolf Fredrik av Sverige (1710-1771), 1751-1771.

Oval bergkristall med kupig, fasettslipad baksida och fasettslipad, fasadkant. Graverat svenskt riksvapen under huset Holstein-Gottorp, krönt av kunglig krona. Runt skölden Nordstjärne-, Svärds- och Serafimerordenskedjor. Avdeckt fattning av guld, baksidan täckt av guldplåt med rokokodekor i lågrelief. Genombrutet skaft av guld, med S-formiga sidor, bladrankor, upptill oval ring omgiven av strålkrans.

Museum Livrustkammaren
Föremålsbenämning Signet, Pitschaft, Pitschaft
Kategori Sigill
Material Guld, Bergkristall
Storlek Vikt 34 g, Höjd 47 mm, Bredd 28 mm, Längd 32 mm
Teknik Fasettslipning, Avdeckt fattning
Antal 1
Datering 1751 – 1771 (1751-1771)
Tidigare ägare Ägare: Adolf Fredrik av Sverige, Ägare: Riksarkivet, Givare: Historiska museet
Inskription Dekor: kedja, Svärdsorden, Dekor: sv riksvapen Holstein-Gottorp, Dekor: kedja, Nordstjärneorddn, Dekor: kedja, Serafimerorden
Föremålsnummer 1073_LRK
Alternativt ID Nr 1867: 33:137