Föremål

bridong

Bett av stål med två kavlar och mellanliggande led. Den yttre delen av kavlarna, stången och ringen av förgylld mässing. Huvudlag av 30 mm brett vävt band av guldtråd (guldgalon). Sidremmen med en rektangulär sölja av förgylld mässing och hälla i form av bladornament. Tillbehör: Tyglar, 32 mm breda, fastsydda vid bettet.

Museum Livrustkammaren
Föremålsbenämning Bett
Kategori Bett
Material
  • Stål
  • Mässing
  • Guldtråd
Storlek Vikt 380 g
Teknik
  • Förgyllning
  • Vävning
Antal 1
Datering 1800 – 1820

1800-talets början

Tidigare ägare Karl XIV Johan av Sverige-Norge
Föremålsnummer 6272_LRK
Andra nummer Nr 1867: 4002:d
Relaterat föremål 25455_LRK
Tillhörande texter
Typ
Äldre inventarium
Datum
1866
Text
Kröningsbetsel, bestående af hufvudlag och tyglar af blått sammet med guldbroderi; betselstång af förgyld och ciselerad messing med pucklor, hvardera med 16 taffelstenar och en större ametist, bridon af guldgalon. Kon. Carl XIV Johan. Inv. nr 4002-4158 från Hovstallet 1851. Tid. inv. nr.: 4002 Nr. i föreg. inv.: 1 Sida i föreg.inv.: 149 Anmärkning: [oidentifierat]
Typ
Äldre inventarium
Datum
1855
Titel
Betsel
Text
Krönings Betsel, bestående af Hufwudlag och Tyglar af blått sammet med guldbroderi, fodradt med guldgalon. Bridon af guldgalon. Förbygel med grimma stickad med guldtråd. (Carl XIV Johans) Rubrik: Inventarium öfwer Betsel, Sadlar, Eschabraquer, Pistoler m.m. som, tillhörige H. M. Konungens Hofstall blifwit år 1851 aflemnade till Kogl. Lif Rustkammaren för att derstädes förwaras, upprättadt år 1 Sida: 81 Nr. i föreg. inv.: 1 Anmärkning: ex B sid. 149