Upphov: Skoklosters slott, Skoklosters slott/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Hjullåsräffla möjligen av Heinrich Höpken, Bremen, cirka 1615-1620.

Åttkantig pipa av stål, 8 räfflor. Varje kant extra markerad genom en längs kantens vardera sida graverad linje. På kammaren stämplat H H? Det senare H: et nästan bortnött (liknar Stöckel 2855, Heinrich Höpken, Bremen, ca 1615 - ca 1620). Mellan bokstäverna inslaget stämpel med två korsade nycklar och liljeaktig figur, (liknar Stöckel 5623, Bremen (?) ca 1615 - ca 1620, biskopdömet Bremen- Verdens vapenmärke är korsade nycklar med liljeaktig figur emellan). Ståndsikte av stål, stolpkorn av mässing. Hjullås. Låsbleck bakåt avsmalnande genom ett fall bakom fängpannan. Låsblecket med grovt graverad dekor: gudinna dragen i vagn, förspänd ett lejonliknande djur. Hjulet fastskruvat medelst ring kl. 9 och kl. 3. Låg, rundad krutskärm. Hane med lös underkäke. Hanen graverad, och har på kroppen genombrutet parti med djur. Vertikalhjulsstudel. Hel stock av brunt trä. Tysk kolvtyp, (mycket smal). Bakplåt och stödkula av stål. Kolven med punsad dekor- stjärn och fjällmönster. Två låsskruvar med runda benbrickor. Kolvens undersida är framför varbygeln stålförstärkt. Näsband och rörka av stål, ett piphäfte av ben. Varbygel med 2 stora fingerlägen samt ett halvt. Tillbehör: Laddstock, saknar doppsko. Märkt: 440 ovanför låsblecket, stanstyp 5376. Rester av nummerlapp (?), (av papper), på kolvens undersida. 1710 års inventarium p. 13, rum II "51 - 440 - 1 Reflebyssa med blanck pijpa och Rijtat låås bleck."

Museum Skoklosters slott
Föremålsbenämning Hjullåsbössa, räfflad
Kategori Bössor
Material
  • Stål
  • Horn och Ben
  • Mässing
  • Trä
Storlek
  • Höjd 110 mm
  • kaliber 9.3 mm
  • Längd 1155 mm
  • Längd 850 mm (Pipan)
  • Vikt 4.8 kg
Teknik punsning
Antal 1
Datering 1615 – 1620

1615-1620 cirka

Tillverkningsplats Bremen
Tillverkare Höpken, Heinrich (Tillverkare)
Tidigare ägare Wrangel, Carl Gustaf
Föremålsnummer 5664_SKO