Foto: Livrustkammaren, Livrustkammaren/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Luntlåsmusköt Holland

Åttsidig pipa av stål med grovfilade fasningar på undersidan, tvärt avskuret svansskruvblad. De tre övre sidorna graverade med bladrankor mot mörkpunsad bakgrund på pipans båda ändar samt på mitten. På kammarens undersida stämplat 3 gr: I L i sköld. Fyrsidig fängpanna med något fasade kanter, X i fängpannans botten, plant lock med i änden balusterformigt fingergrepp. Hög skärm med överkanten uppdragen i fem M-liknande spetsar, v.kanten med sågtandning, spolformig, kannelerad stolpe, fäst med skruv med urnformigt huvud med tvärgående hål. På skärmens båda sidor 4 graverade, vertikala streck. Riktmedel: Rörsikte, solsikte av stål med dekor i form av manshuvud med helskägg och yvig mustasch, siktet framför ansiktet åttsidigt, ändarna balusterformiga. Knoppkorn av stål. Fästning: Tre häften, de två bakre defekta. Pipan fäst med krysskruv underifrån samt ett pipstift av trä längst fram. Luntlås med rektangulärt, plant låsbleck med fasade kanter, i ändarna vertikala lister med graverad bård, på låsblecket däremellan ytterligare två vertikala dekorband. Låsbleckets ändar utformade som platta bladrankor, övergående i kentaurer med svärd och sköld, sparsam, punsad dekor av streck och båglinjer. S-formig, svagt välvd hane med dekor av rankor och punkter, luntklämma graverad som drakhuvud, klämskruvens huvud i form av romb med två horn. Hanskruv och stångaxelskruv med höga, urneformiga huvuden, på hanskruven dessutom en balusterformig spets. Låset invändigt grovfilat, stången samt stångfjädern är vid nöten graverade med tre resp. fyra vertikala linjer. Fästning: En, urspr. två låsskruvar, den bakre saknas. Låsblecket dessutom fäst meden stålhake på h. sida. Lång, s-formigt svängd hävstångsavtryckare med balusterformig, framåtriktad ände, avtryckaren på mitten förtjockad till en kula med mittring, d: 29 mm, flankerad av balusterformiga partier, delen framför kulan fyrsidig med fasade kanter, delen bakom kulan rund. Avtryckarbleck av ben med rundade ändar, s-formig rankdekor. Helstock av valnöt(?) med sluten laddstocksränna och muskötkolv med hög, smal rygg. Dekor på undersidan samt framstocken av benlister. På kolvens sidor samt på undersidan vid låsets framände glesa bladrankor med blad av vitt och ibland grönfärgat ben. På kolvens sidor stora konturerade benplattor med graverad dekor, på h.sida upptill en landsknekt i dräkt med kvarnhjulskrage, beväpnad med spjut med kvast samt värja. I nedre fältet en drake. På v.sida upptill en landsknekt i liknande dräkt med musköt över v.axel, muskötgaffel i h.hand, bantlär samt värja vid sidan. I nedre fältet en drake med huvudet riktat mot kolvänden. Längs kolvänden ursprungligen fem breda benplattor, en återstår på v.sida, graverad dekor iform av en springande hund. Vid svansskruvbladet urspr. tre benplattor(?), alla saknas. Vid bakre låsskruvens hål en stor benplatta med graverad dekor: Kain och Abel, framför låsskruvhålet de två altarna. På framstockens sidor djur: fyra hundar, hjort, vildsvin och hare, av vilka alla utom en hund springer framåt, mellan djuren runda benplattor med blomdekor (vita) eller bladdekor (grönfärgade). Över laddstocksrännans framände en benplatta med bladknippe. Näsbandet saknas.

Museum Livrustkammaren
Föremålsbenämning Luntlåsmusköt
Kategori Musköter
Material Valnöt, Pärlemor, Stål, Ben
Storlek Längd 1254 mm (pipa)
Teknik gravering, Inläggning, punsning, Färgning
Antal 1
Datering 1595, 1590-01-01 – 1600-01-01 (1595 cirka)
Tillverkningsplats Nederländerna
Tidigare ägare Ägare: Gustav II Adolf av Sverige
Inskription Dekor: vildsvin, Dekor: hare, Dekor: manshuvud helskägg mustach, Dekor: landsknekt m musköt gaffel o ban, Dekor: kentaurer m svärd o sköld, Dekor: hund springande, Dekor: landsknekt m spjut o värja, Dekor: hjort, Signatur/Påskrift: I L (LRK 1921:390), Signatur/Påskrift: I L (LRK 1921:390)
Fysiska egenskaper Färg: Vit, Färg: Grön
Föremålsnummer 11674_LRK
Alternativt ID Nr 1867: 1197:a