Upphov: Anställd vid SHM, Ekonomiska museet - Kungliga myntkabinettet/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Sedel

Museum Ekonomiska museet - Kungliga myntkabinettet
Föremålsbenämning Sedel
Kategori Sedel
Valör 100 daler kopparmynt
Material Papper
Storlek
  • Bredd 211 mm
  • Höjd 165 mm
Datering 1663
Tillverkningsplats Sverige
Tillverkare Stockholms banco (Utgivare)
Föremålsnummer 801690_KMK
Andra nummer Undernummer: :211
Förvärvsnummer 22597