Foto: Livrustkammaren, Livrustkammaren/SHM (CC0) Detta verk är befriat från upphovsrättsrestriktioner och fritt att använda på alla sätt.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Värja

Fäste av mörkanlöpt stål med yttäckande ornering av påslaget guld. Knapp sexsidig, bukig, tryckt från ut- och insidan. Hand-, kryssbygel och bakre parerstång platta; kryssbygeln utgående från utsidan av handbygelns nederdel och baktill bågformigt anslutande till parerstångens inre del, parerstången med nedåtböjd, vidgad ytterände. Kavellindning av tvinnad, mycket tunn, förgylld silvertråd, omväxlande med åtta varv av tvinnad, grov tråd av samma material Ornering bestående av klassicistiska gestalter omgivna av täta blandrankor, med sistnämnda ornament är även kryssbygelns insida smyckad. Utmed samtliga kanter en prickerad bård. Krysset nedtill avslutad med en något utstående, låg krage, ornerad med äggstavsbård. Utmed kragens undersida inskription (svärdfejarsignering) i versaler: "A LA CHASSE ROYALLE". Klinga rak, tvåeggad, slipad med jämnbreda, något konkava skär; högglanspolerad. Klingan är avbruten.

Museum Livrustkammaren
Föremålsbenämning Värja
Kategori Värjor
Material Stål, Guld, Silvertråd
Storlek Längd 555 mm (klinga (avbruten)), Bredd 25 mm (klinga)
Teknik Mörkanlöpning, Högglanspolering, Påslagning, Förgyllning
Antal 1
Datering 1650 – 1659, 1650-01-01 – 1660-01-01 (1650-tal)
Tillverkningsplats Frankrike
Tillverkare De la Gardie, Magnus Gabriel (Förmedlare)
Tidigare ägare Återförsäljare: Bidal, Pierre, Ägare: Karl X Gustav av Sverige
Inskription Signatur/Påskrift: Hovjägeristaten, Signatur/Påskrift: A LA CHASSE ROYALE, Signatur/Påskrift: A LA CHASSE ROYALE
Föremålsnummer 10777_LRK
Alternativt ID Nr 1867: 3871