Foto: Livrustkammaren, Livrustkammaren/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Armborst, Tyskland

Båge av stål med på kanterna och baksidan etade och förgyllda rankornament. På baksidan en otydlig stämpel: kors i krönt(?) cirkel (Lrk vägl.1921:122, Stöckelnr 6451). Bågen är fäst i stocken med snörning. På bågens framsida flätat band med på vardera sidan två blå och gula bollar av silke. Sträng av hampa. Lås med nöt av ben, fästad på axelrem av läderl. Stock helt klädd med ben med graverad kantdekor. I framänden en enkel bygel av stål. Bakplåt av horn.Enkel, bakåt nedåtböjd varbygel. Framför varbygeln en säkerhetsnyckel. Två utstående tappar för spännanordning. Tapparna, varbygeln och säkerhetsnyckeln med förgyllda rankornament. Varbygeln baktill lindad med snöre.

Museum Livrustkammaren
Föremålsbenämning Armborst
Kategori Armborst
Material Stål, Silke, Horn, Hampa, Ben
Storlek Längd 563 mm (båge)
Teknik Förgyllning, gravering
Antal 1
Datering 1500 – 1599 (1500-tal)
Tillverkningsplats Tyskland
Tidigare ägare Givare: Karl XV av Sverige-Norge, Ägare: Soldin, Alexander Ludvig
Fysiska egenskaper Färg: Gul, Färg: Blå
Föremålsnummer 6817_LRK
Alternativt ID Nr 1867: 4699