Föremål

Kniv

Upphov: Stiftelsen Föremålsvård i Kiruna, Historiska museet/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Museum
Historiska museet
Föremålsbenämning
  • Kniv
  • Fragment
Kategori
  • Hantverk och redskap
  • Arkeologisk samling
Material
Järn
Antal fragment
1
Datering
500 f.Kr. – 1100
Tidsperiod
Järnålder
Föremålsnummer
1153548_HST
Andra nummer
Undernummer: D
Förvärvsnummer
Omnämns i katalog
Förvärvsdatum
1936
Fyndplats
Arkeologisk kontext
Undersökare