Upphov: Livrustkammaren, Livrustkammaren/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Armborst

Båge av stål, fästad vid stocken med två triangulära stålkrampor. På vänster bågarms baksida finns en blomformig stämpel. Sträng av tvinnad hamptråd. Lås med nöt av ben och hävarmsavtryckare, 360 mm lång, av stål med nedåtböjd ytterände. Stock av trä med rak kolv. Bakplåt av ben. Pilränna på framstocken av ben. Bygel framtill av stål med utdragna ytterändar och bågformad tvärgående ten.

Museum Livrustkammaren
Föremålsbenämning Armborst
Kategori Armborst
Material
  • Trä
  • Stål
  • Hampa
  • Ben
Storlek
  • Vikt 2990 g
  • Bredd 860 mm
  • Längd 645 mm
Antal 1
Datering 1600

1600-tal (?)

Tidigare ägare Karl XV av Sverige-Norge
Föremålsnummer 6842_LRK
Andra nummer Nr 1867: 5558
Litteratur
  • Underdånig berättelse angående emottagandet för statens räkning af de utaf Hans Maj;t konung Carl XV till staten testamenterade samlingar af konstverk, vapen och andra föremål : Afgifven den 14 aug. 1873 af t.f. intendenten vid Nationalmuseum., Sander, 1873 (Sander, Nils Fredrik)
  • Hans Majestät Konung Carl XV:s vapensamling. I Orientaliska samlingen; II . Vesterländska samlingen. Collection d'Armes de sa Majesté le Roi Charles XV. I Section Orientale. II Section Occidentale, Karl XV, katalog: 30