Foto: Schmidt, Göran, Livrustkammaren/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

bödelssvärd sammansatt

Fäste av förgylld mässing, korsformigt. Knapp närmast klotformig och liksom de tämligen korta raka parerstängerna ornerad med snedställda godronner, de på parerstängerna spiralformiga. Krysset liggande rektangulärt smyckat med ett akantusornament. Kavel med ovalt tvärsnitt, lindad med två parter tvinnad koppartråd omväxlande med treparter slät tråd av samma material, upptill och nedtill en flätad krans likaledes av tvinnad koppartråd. Klinga bred, tvåeggad, flackslipad (med vassa eggar), ytteränden tvärt avskuren. Baspartiet med en ca 230 mm lång hålkäl. Vid basen ett cirka137 mm långt rektangulärt fält med etsad och förgylld ornering av band och rankornament. Utmed hålkälen inskription i skrivstil. På ena sidan i två rader: "Die Herren steuren dem unheil // Ich Exequire Ihr Endurteil", på den andra likaledes i två rader: "Wan dem Sünder Abgesprochen wird das Leben // so wird er mir unter meine hand gegeben". På båda sidor utanför det rektangulära fältet tvärställda initialer i antikvaversaler, etsade och förgyllda: I.N.R.I. Härovanför ett etsat och ursprungligen förgyllt bandornament.

Museum Livrustkammaren
Föremålsbenämning Svärd
Kategori Svärd
Material Koppartråd, Mässing
Storlek Bredd 60 mm (klinga), Längd 850 mm (klinga)
Teknik Förgyllning
Antal 1
Datering 1700-01-01 – 1850-01-01 (1700-1850 cirka)
Tillverkningsplats Tyskland
Tidigare ägare Givare: Karl XV av Sverige-Norge, Ägare: Soldin, Alexander Ludvig
Inskription Signatur/Påskrift: Die Herren steuren dem unheil // Ich Exequire Ihr Endurteil, Signatur/Påskrift: I.N.R.I., Signatur/Påskrift: Wan dem Sünder Abgesprochen wird das Leben // so wird er mir unter meine hand gegebe
Föremålsnummer 12946_LRK
Alternativt ID Nr 1867: 5035