Upphov: Asp, Yliali, Historiska museet/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Eldstålsformad amulettring

Eldstålsformig amulettring av brons.

Museum
Historiska museet
Föremålsbenämning
  • Eldstålsformad amulettring
  • Amulettring
Kategori
  • Religion och kult
  • Arkeologisk samling
Material
Brons
Antal
1
Datering
400 – 1100
Tidsperiod
Yngre järnålder
Föremålsnummer
108593_HST
Andra nummer
  • Undernummer: A2
  • Fyndnummer: 6
  • FID: 108593
Förvärvsnummer
Omnämns i katalog
Förvärvsdatum
2000
Fyndplats
Arkeologisk kontext