Föremål

Flintlåsbössa, Wenderbössa, Holland? c 1640.

Två slätborrade pipor av stål. På kammardelarna stämplade med kanna (Stöckel nr a 5247). Längsgående ås utmed pipornas hela längd, vid kammardelen ytterligare två åsar. Hjärtformigt sikte av brons. Knoppkorn av brons. Flintlås. Låsbleck och hane plana. Hanen utan gren. Nötskruven invändig. Låsblecket fastskruvat vid kolvhalsen med två låsskruvar, de båda fängpannorna med batteri, fastskruvade på var sin sida av framstocken. Låsbleck och hanen graverade. Stock av valnöt. Fransk fusilkolv. Bakplåt av bresiljaträ. Piporna fästa i framstocken genom tre pipstift av stål. På framstockens högra sida laddstocksränna, fyra rörkor av stål. Fransk varbygel. Svagt c-formad avtryckare. Framför varbygeln profilerad tapp, vilken måste tryckas bakåt för att piporna ska kunna vridas. Tillbehör: Laddstock av valnöt, doppsko av ebenholts. Märkt: 240, bakom låsblecket, stanstyp 5376. 151, vid varbygeln, stanstyp 5373.

Storlek
  • 190
  • 13.5
  • 1595
  • 1180
Antal 1
Datering 1635 – 1645

1640 cirka

Tidigare ägare Wrangel, Carl Gustaf
Föremålsnummer 5483_SKO