Föremål

Sedel

Upphov: Anställd vid SHM, Ekonomiska museet - Kungliga myntkabinettet/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Museum
Ekonomiska museet - Kungliga myntkabinettet
Föremålsbenämning
Sedel
Kategori
Sedel
Valör
100 daler silvermynt
Material
Papper
Storlek
  • Bredd 217 mm
  • Höjd 326 mm
Datering
1664
Tillverkningsplats
Tillverkare
Stockholms banco (Utgivare)
Föremålsnummer
801716_KMK
Förvärvsnummer
Omnämns i katalog
Förvärvsdatum
1956