Foto: Livrustkammaren, Livrustkammaren/SHM (CC0) Detta verk är befriat från upphovsrättsrestriktioner och fritt att använda på alla sätt.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

medalj Tapperhet till sjös

Oregelbundet rund silvermedalj. Åtsida: Gustav III, halsbild, profil h, signatur vid avsnittet: "F" (Carl Gustaf Fehrman), omskrift: "GUSTAF III SVERIGES KONUNG". Frånsida: lagerkrans med sex skeppsstävar (rostra), text: "FÖR // TAPPERHET // TILL SJÖS".

Museum Livrustkammaren
Föremålsbenämning Medalj
Kategori Medaljer
Material Silver
Storlek Vikt 10 g, Diameter 30 mm
Teknik Prägling
Antal 1
Datering 1789 – 1792 (1789-1792)
Tillverkningsplats Sverige
Tillverkare Fehrman, Carl Gustav (Tillverkare)
Tidigare ägare Givare: Egerström, Arvid Reinhold W, Ägare: Kullenberg, Claes
Avbildad Gustav III av Sverige
Inskription Dekor: lagerkrans, Dekor: skeppsstävar, 6 (rostra), Dekor: porträtt, halsbild profil h, Signatur/Påskrift: FÖR TAPPERHET TILL SJÖS, Signatur/Påskrift: GUSTAF III SVERIGES KONUNG
Föremålsnummer 662_LRK
Alternativt ID Nr 1867: 3273