Foto: Olsson, Andreas, SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Skylt för montering av medalj För Tapperhet till sjöss.

Böjd, sköldformig skylt av mörkt blålackerad plåt, kantbård målad med guldfärg, upptill målat en blå-guldrapering (festong) av moaréband, vattringen målad med guldfärg, därnedanför målad guldtext: "Äretecken gifne för tapperhet och mannamod under striderna mot Ryssarne: vid Porkala den 26, 27 & 28 Aug.-1789, vid Fredrikshamn den 15 Maj samt Björkösund den 3 Juli 1790, till Styck-junkaren vid Kongl.Armeens Flotta, Artelleri Uppbördsmannen på Galeren Nordstjerne Orden, sedermera Lieute-nanten Herr Claes Kullenbergh, född 17 18-7 65, död 18 19-12 40." Utmed nedre halvans kant tre rader med hål, mittpå sidorna t-formiga, större hål, nertill ett runt hål. I rosetten på festongen en bygel. Baksidan målad med brunsvart färg, två breda metallister samt upphängningsbygel.

Museum Livrustkammaren
Föremålsbenämning Skylt
Kategori Utmärkelsetecken
Material Plåt
Storlek Höjd 270 mm, Bredd 220 mm, Vikt 236 g
Teknik Målning
Antal 1
Datering 1860 – 1869 (1860-tal)
Tillverkningsplats Sverige
Tillverkare Kullenberg, Claes (Påskrift)
Tidigare ägare Givare: Egerström, Arvid Reinhold W
Inskription Signatur/Påskrift: Äretecken gifne för tapperhet och mannamod under striderna, Signatur/Påskrift: Äretecken gifne för tapperhet och mannamod under striderna
Föremålsnummer 1872_LRK
Alternativt ID Nr 1867: 3273:b