Foto: Sandell, Gösta, Skoklosters slott/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Serafimerordens kraschan

På baksidan dosa med miniatyrporträtt i olja av Karl XIV Johan under glas. Enligt katalogkort stämplad: tre kronor, st. Erik, O.W. 18 k - Olof Wihlborg, 1816-24 , Stockholm 1818. Stämpel ej synlig. Åttkantigt etui klätt med rött skinn med guldtryck, invändigt klätt med i locket vitt siden, i botten svart sammet. På undersidan klistrat grönt papper med skrift: "Buren af H. Ex. grefve Curt v. Stedingk , Gåfva af grefve Ludvig v. Stedingk till Skoklosters samlingar". I etuiet i ett papper förvaras en lock av Curt v. Stedingks hår. På papperet med bläck: "EX : Stedingks hår". TIllhörande lapp: Denna Seraphimer Craschan är buren af framlidne Fältmarskalken C. Bogislaus von Stedingk, och efter dess död gifven af Kammarherren Barn L. von Stedingk till Hans Excellence Riksmarskalken m.m. Grefve Magnus Brahe, och efter dess död lemnad till samlingarne på Sko Kloster af Hofstallmästaren m.m. Högvälborne herr Grefve Nils Brahe 1845.

Museum Skoklosters slott
Föremålsbenämning Kraschan
Kategori Kraschaner
Material Silver, Guld
Storlek Längd 90 mm
Antal 2
Datering 1818
Tillverkare Wihlborg, Olof (Tillverkare)
Tidigare ägare Ägare: Essen, Rutger Fredrik von, Ägare: Stedingk, Ludvig Ernst von, Givare: Stedingk, Ludvig Ernst von, Ägare: Skoklosters slott
Avbildad Karl XIV Johan av Sverige-Norge
Föremålsnummer 3365_SKO