Upphov: Livrustkammaren, Livrustkammaren/SHM (CC0) Detta verk är befriat från upphovsrättsrestriktioner och fritt att använda på alla sätt.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Ordenstecken för officer, S:t Ferdinandsorden, Spanien. "Real y Militar Orden de San Fernando"

Kors av förgyllt silver i form av fyra korsformigt sammanställda svärd med gemensam knapp, rödemaljerade baljor. Baksidan förstärkt, säkerhetsnål. Har tillhört f.d. sergeanten vid Svea artilleriregemente, sedemera överstelöjtnanten i spansk tjänst Sven Edvard Pettersen.

Museum Livrustkammaren
Föremålsbenämning ordenstecken bröstkors
Kategori Ordenstecken
Material
  • Silver
  • Emalj
Storlek
  • Vikt 6 g
  • Bredd 51 mm
Teknik Förgyllning
Antal 1
Datering 1800

1800-1850 cirka

Tillverkningsplats Spanien
Tidigare ägare Pettersen, Sven Edvard
Inskription Dekor: korsform.sammanställda svärd, 4
Fysiska egenskaper Färg: Röd
Föremålsnummer 902_LRK
Andra nummer Nr 1867: 3286:2
Relaterat föremål Samhör med: 6308_LRK
Tillhörande texter
Typ
Äldre inventarium
Datum
1866
Text
Spanska St. Ferdinands ordesn 1:sta klass i rödt band med gula kanter, stjernan af guld med hvit emalj, fyruddig med klufna spetsar, i globen på ena sidan en kongl. krona öfver 2:ne glober, omgifna af en inskription på blå botten, globen på andra sidan borta, stjernan bäres i ett grönemaljeradt blad - kors af guld, emaljeradt, bildadt af fyra svärd. Tid. inv. nr.: 3286 Sida i föreg.inv.: 78
Typ
Äldre inventarium
Datum
1855
Titel
Af Gifvare, som vill vara okänd: Ordensdekorationer, som varit burne af aflidne f.d. Sergeanten vid Svea Artilleri Regte, sedermera ÖfversteLöjtnanten i Spansk tjänst, Sven Edvard Pettersén, nemligen:
Text
1854-05 Portugisiska Torn och Svärdsorden med blått band; 1 Band till Portugisiska medaljen för bataljen vid Wanzeller år 1833. Spanska Orden Isabella Catolica med band. Dito St. Ferdinands Ordens 1a klass med band. 1 rödemaljeradt kors, hörande till samma orden 1 Band till Spanska medaillen för bataljen vid Chiva år 1837. 1 do do do do vid Morella år 1840. Öfverstelöjtnantens Meritförteckning ingattad i glas och förgylld ram. Rubrik: Tillkomne Effekter Sida: 80