Föremål

Ben

Museum
Historiska museet
Föremålsbenämning
Ben
Kategori
Arkeologisk samling
Material
Ben bränt
Storlek
Vikt 78 g
Datering
500 f.Kr. – 400
Tidsperiod
Äldre järnålder
Föremålsnummer
476351_HST
Andra nummer
Fyndnummer: 2
Förvärvsnummer
Omnämns i katalog
Förvärvsdatum
1966
Fyndplats
Arkeologisk kontext