Foto: Lernestål, Erik, Livrustkammaren/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

slagexflintlåsdubbelbössa

Runda, damaskerade pipor av stål förenade av över- och underspänger. Piporna förlängda baktill 21 mm med odamaskerat parti med baskylhakar urtag för tändhattsnipplarna. Skålad överspång, på underspången två häften samt kantig, balusterformig rörka med rembygel. Riktmedel: Djupt skålat sikte på baskylbladet. Knoppkorn av silver på överspången. Fästning: Pipan fäst med baskylhakar samt ett engelskt pipstift av stål (spetsen avbruten). Två slaglås med plana låsbleck, fasade kanter, igensatta hål för fängpanna och eldstål-eldstålsfjäder, rundad fasning b: ca 20 mm på överkanten över fängpannans igensättningsklack. Platta, s-formiga inåtsvängda hanar med släta s-formigt svängda slaghuvuden. Fästning: En låsskruv från v. låsbleck. Dubbla avtryckare. Profilerat avtryckarbleck. Halvstock av ljusbrunt trä (valnöt ?), kolv med kindstöd, kolvhalsen skuren i nätmönster med fem linjer i varje knippe, silverstift (?) i mellanrummen, samma dekor på framstocken. Bakplåt av stål med omvikt kant kort flik på kolvryggen, ände i form av palmett, vid hälen fågel, längs kolvändens sidor djupt graverade rankor. Två skruvar. Baskyl med graverad dekor, runt baskylbladet inslaget 35 silverstift med välvda huvuden. Kantig, balusterformig spetsrörka av stål vid övergången till spetsen nedsvängd i rundad spets, kraftigt profilerad spets med graverad dekor. Varbygel med bred, platt bygel, kantig framstolpe, kluven bakre stolpe, på bygeln graverad oval med sittande räv i landskap. Fri bakre arm med omvänt c-formig stolpe, profilerad ändplatta, enkel, graverad dekor. Kraftigt profilerad främre arm med graverad dekor. Bakom varbygeln en rembygel av stål, den andra på mellanrörkan. Tillbehör: Laddstock av trä, l: 834 mm, framtill konisk hornskoning, l: 23 mm.

Museum Livrustkammaren
Föremålsbenämning Slagexflintlåsdubbelbössa
Kategori Bössor
Material Stål, Silver, Valnöt
Storlek Längd 841 mm (pipa)
Teknik Damaskering, gravering, Nätskärning
Antal 1
Datering 1800 (1800 cirka)
Tidigare ägare Givare: Jäderlund, Rikard Axel
Inskription Dekor: räv, sittande i landskap, Dekor: fågel
Föremålsnummer 11426_LRK
Alternativt ID Nr 1867: 26:82