Föremål

Knappar till uniform för Generalstabskåren, Sverige, 17 st.

Välvda, ihåliga knappar av gråbrun metall (brons?), på framsidan i relief två korslagda marskalkstavar inom en lagerkrans. På baksidan fästring och två hål, stämplat firmamärke:"C.C. SPORRONG & CO STOCKHOLM". Jfr nr 2372 och 2397, överlämnade till Lrk 1955, äldre nr saknas. Katalogisering: Lena Rangström 1969-10-20.Utskrift-inmatning: ARL 1997-07-01.

Museum Livrustkammaren
Föremålsbenämning Knapp
Kategori Militära uniformer, svenska
Material Brons
Storlek Diameter 14 mm, Vikt 2 g
Antal 17
Tillverkare Sporrong & Co (Tillverkare)
Tidigare ägare Ägare: Karl av Bayern
Föremålsnummer 2398_LRK