Upphov: Jansson, Gunnel, Historiska museet/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

solidus theodosius ii

Museum
Historiska museet
Föremålsbenämning
  • solidus theodosius ii
  • Solidus
Material
Guld
Storlek
Vikt 4 g
Antal
1
Datering
400 – 550
Tidsperiod
Folkvandringstid
Föremålsnummer
110833_HST
Förvärvsnummer
Omnämns i katalog
Förvärvsdatum
1862
Fyndplats