Upphov: Kusmin, Sara, Historiska museet/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Eldstål

Museum
Historiska museet
Föremålsbenämning
  • Eldstål
  • Eldstål
Material
Järn
Antal
1
Datering
400 – 1100
Tidsperiod
Yngre järnålder
Föremålsnummer
1174272_HST
Andra nummer
Undernummer: 5
Förvärvsnummer
Omnämns i katalog
Förvärvsdatum
1950
Fyndplats
Arkeologisk kontext