Upphov: Schmidt, Göran, Livrustkammaren/SHM (CC0) Detta verk är befriat från upphovsrättsrestriktioner och fritt att använda på alla sätt.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

utslag kröningsvagn

Museum Livrustkammaren
Föremålsbenämning utslag
Kategori Övrigt transportutrustning
Storlek
  • Bredd 1210 mm (upptill)
  • Höjd 840 mm
Antal 1
Datering 1650
Tidigare ägare Kristina av Sverige
Föremålsnummer 6049_LRK
Andra nummer Nr 1867: 751:b
Litteratur National Gallery of Art - Minneapolis Institute of Arts, ed. Michael Conforti and Guy Walton, Sweden - A Royal Treasury 1550-1700, katalog: 34
Historisk händelse Kristinas kröning
Relaterat föremål
Tillhörande texter
Typ
Äldre inventarium
Datum
1850
Titel
Efter en stor Caross, som Konung Carl Gustaf låtit göra till Drottning Christinas Kröning, men efter afsägelsen af Tronen, af henns Konungen förärad på hans Kröning i Upsala år 1654
Text
2 st Utslag af do (rödt) sammet, och broderade med stora silfver i guldkrepiner och do (silfver i guld) fransar, fastsydda vid täcket 1 st stort Täcke af do do (rödt sammet) broderadt med silfver och guld samt flera färger silke, uphöjdt arbete i tropheer, fodradt med rödt sarge 7 Sadeltäcken af lika tyg och broderi, med stora silfver och guldfransar,fodradt med röd sarge. På sex är afklippt ett litet trekantigt och på det sjunde ett stort fyrkantigt stycke, alla äro lappade med olika crepiner; fransar på 2ne sidor Rubrik: Rid och Slädtyg Tid. inv. nr.: 545 Sida: 37 Nr. i föreg. inv.: 545 Anmärkning: sid. 37-38
Typ
Äldre inventarium
Datum
1855
Titel
Efter Drottning Christinas Kröningskaross
Text
2 st Utslag af rödt sammet, broderadt med silfver i guldcrepiner ochsilfver i guldfransar, vid täcket fastsydda. 1 st stort Täcke af rödt sammet med lika broderi, upphöjdt arbete i troféer, fodradt med sarge 7 st Sadeltäcken af rödt sammet och lika broderi med silfver och guldfransar, lika foder; på 6 äro ett litet trekantigt och på det 7de ett stort fyrkantigt stycke afklippte, lappade med olika crepiner och fransar på två sidor Rubrik: Rid och Slädtyg Tid. inv. nr.: 545 Sida: 38
Typ
Äldre inventarium
Datum
1866
Text
Sadeltäcke af rödt sammet, broderadt i guld och silfver, med silfver- och guldfransar (ett stort fyrkantigt stycke afklippt) samt fodradt med sars. Vid detta täcke äro fransarna af 2:ne utslag fastsydda, hvarjemte urklippta stycket i midten blifvit ersatt med en bit af nämnde utslag. Tid. inv. nr.: 751 Nr. i föreg. inv.: 545
Typ
Äldre inventarium
Datum
1840
Titel
Kristinas kröningsvagn
Text
2 st Utslager af dito (rödt) sammet och broderadt med stora silfver i guld crepiner och silfver i guld fransar till täcket fastsydda. 1 st Stort Täcke eller Öfvertåg af rödt sammet broderadt med silfver och guld samt diverse färger silke upphöjdt arbete i troféer, fodradt med rödt sarge. 7 st Sadeltäcken af lika tyg och brodering samt stora silfver i guld fransar, fodrade med rödt sarge. Rubrik: Rid- och Slädtyg Tid. inv. nr.: 545 Sida: 47 Nr. i föreg. inv.: 545