Föremål

Medalj av guld, slagen över generalen Johan Peter Lefren (1784-1862).

Åtsida: dennes porträtt, halsbild, profil h, signatur vid nederkanten: "LUNDGREN F.", omskrift: "J.P.LEFREN EXCUB. ET SUMM. MINIM. PRAEF. GENERALIS R. O. ENS. COM." Frånsida: lager- och eklövskrans, text: "GUBERNATORI // ABEUNTI // CIVIT.REG.ACAD. // MILITARIS // MDCCCXXXIX".

Museum Livrustkammaren
Föremålsbenämning Medalj
Kategori Medaljer
Material Guld
Storlek Diameter 434 g, Vikt 52 g
Antal 1
Datering 1839
Tillverkare Lundgren, Ludvig Persson (Tillverkare)
Avbildad Lefren, Johan Peter
Inskription Dekor: porträtt, halsbild profil h, Dekor: krans, lager- o eklöv-, Signatur/Påskrift: LUNDGREN F., Signatur/Påskrift: LUNDGREN F.
Föremålsnummer 690_LRK