Upphov: Drejholt, Nils, Livrustkammaren/SHM (CC0) Detta verk är befriat från upphovsrättsrestriktioner och fritt att använda på alla sätt.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

sabel - batorowka Polen

Fäste av stål, slätt utan ornering. Kappa oval, plan, lutande framåt - nedåt med framdelen utdragen till en spets, på denna och baktill enkla punsade ränder. Handbygel rak, överdelen öppen, nederdelen rätvinkligt övergående i den främre raka parerstången, bakre parerstången likaledes med rakovalt tvärsnitt, klädd med svärtat läder och lindad med tvinnad ståltråd. Klinga böjd, eneggad utom vid spetspartiet. Rygg plan. På båda sidor utmed klingans hela längd hålkälar, utmed starka delen och spetspartiet två, klingan i övrigt med en bred hålkäl mellan två smala dylika. Mellan hålkälarna på, starka delen och spetspartiet en rad små droppformiga punsade ornament. På klingbasens utsida innanför nedre styrskenan ett kraftigt inslaget rundat märke (diameter ca 19 mm) med ett huvud i profil, möjligen avseende Stefan Bathory.

Museum Livrustkammaren
Föremålsbenämning Sabel
Kategori Sablar
Material
 • Ståltråd
 • Läder
 • Stål
Storlek
 • Längd 980 mm
 • Bredd 110 mm
 • Längd 855 mm (klinga)
 • Bredd 30 mm (klinga)
 • pilhöjd 72 mm
Teknik
 • tvinning
 • svärtning
 • gravering
 • punsning
Antal 1
Datering 1650

1650-1700 cirka

Föremålsnummer 7533_LRK
Andra nummer Nr 1867: 1924
Litteratur
 • White arms of the Royal Armoury. Ex. A, B, Nordström, 1984, katalog: 159
 • Vägledning för besökande 1921, Livrustkammaren och därmed förenade samlingar, katalog: 1058
 • White arms of the Royal Armoury. Ex. A, B, Nordström, 1984, katalog: 159
 • White arms of the Royal Armoury., Nordström, 1984, katalog: 159
 • White arms of the Royal Armoury., Nordström, 1984, katalog: 159