Föremål

Eldstålsformad amulettring

Hel eldstålsformad amulettring

Upphov: Eriksson, Thomas/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Museum
Historiska museet
Föremålsbenämning
  • Eldstålsformad amulettring
  • Amulettring
Kategori
Religion och kult
Material
Järn
Storlek
Vikt 52 g
Antal fragment
1
Datering
400 – 1100
Tidsperiod
Yngre järnålder
Föremålsnummer
729773_HST
Andra nummer
Fyndnummer: 115
Accessionsdatum
2009
Förvärvsnummer
Förvärvsmetod
KML
Förvärvsdatum
2002
Fyndplats
Arkeologisk kontext