Upphov: Rosengren, Helena, Historiska museet/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Pilgrimsmärke, Santiago de compostela

Museum
Historiska museet
Föremålsbenämning
  • Pilgrimsmärke, Santiago de compostela
  • Pilgrimsmärke
Material
Organiskt material
Antal
1
Antal fragment
1
Datering
1100 – 1500
Tidsperiod
Medeltid
Tillverkningsplats
Föremålsnummer
534074_HST
Andra nummer
Undernummer: 1117
Förvärvsnummer
Omnämns i katalog
Förvärvsdatum
1927
Fyndplats