Upphov: Asp, Yliali, Historiska museet/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Mynthänge

Mynt med hänge 1st.

Museum
Historiska museet
Föremålsbenämning
  • Mynthänge
  • Hänge
Kategori
  • Dräkt och personlig utrustning
  • Handel och värdemätare
  • Arkeologisk samling
Material
Silver
Storlek
Vikt 49.3 g
Antal
38
Datering
800 – 1100
Tidsperiod
Vikingatid
Föremålsnummer
46_HST
Andra nummer
  • Undernummer: 50
  • Fyndnummer: 43
Förvärvsnummer
Omnämns i katalog
Förvärvsmetod
KML (inlösen)
Förvärvsdatum
2002
Fyndplats
Arkeologisk kontext
Kontextnamn
Spillingskatten