Foto: Livrustkammaren, Livrustkammaren/SHM (CC0) Detta verk är befriat från upphovsrättsrestriktioner och fritt att använda på alla sätt.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Vita Lejonorden kraschan storkors

Åttauddig, pressad strålstjärna av silver, sammansatt av 32 bredare, åsade strålar avolika längd med rombiska spetsar samt däremellan tre smalare strålar. Platt medaljongtäckt med röd, genomsynlig emalj, däröver en genombruten silverplatta med i mittenrepubliken Tjeckoslovakiens vapen, ett krönt lejon med kluven svans (Böhmen), på skuldransköld med Slovakiens vapen (patriarkkors på treberg). Runt lejonet dubbla ringar och däremellan text: "PRAVDA VITEZI" samt två lindlöv. Påmedaljongens baksida en platta av matt silver med i relief en Lagerkvist, däröver blanktnamnchiffer: CRS, däromkring en blank ring. Nertill stämplat: "KARNET.KYSELY.PRAHA".Vertikalt placerad säkerhetsnål samt två hakar av silver, på nålen stämplat triangulärstämpel med patriarkkors på treberg, i vänstra hörnet 3, KK samt 900.

Museum Livrustkammaren
Föremålsbenämning ordenstecken kraschan kmstk
Kategori Kraschaner
Material Silver, Emalj
Antal 1
Datering 1938 (1938-01-04)
Tillverkare Gustaf V av Sverige (Förmedlare), Karnet & Kysely (Tillverkare)
Tidigare ägare Givare: Gustaf V av Sverige, Ägare: Gustaf V av Sverige
Fysiska egenskaper Färg: Röd
Föremålsnummer 1371_LRK
Alternativt ID Nr 1867: 51:476:b