Foto: Bonnevier, Helena, Livrustkammaren/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Sigillstamp för konung Karl XIV Johan (1763-1844), 1818-1844.

Rund platta av stål, däri graverat det lilla riksvapnet, rund, svagt skålad sköld med tre kronor, bågformig skraffering. Skölden krönt med kunglig krona och omgiven av Serafimerordens kedja och tecken. Spegelvänd omskrift: "CARL XIV JOHAN S. N. G. V. K. FOLKETS KÄRLEK MIN BELÖNING". Dubbel kantlinje. Svarvat skaft av svartmålat trä, balusterformat ben, upptill avslutad med rund, tillplattad knopp med något skålad undersida. Nederst på skaftet mässingsring.

Museum Livrustkammaren
Föremålsbenämning Sigill, Sigillstamp
Kategori Sigill
Material Stål, Mässing, Trä
Storlek Diameter 44 mm (platta), Höjd 13 mm (platta), Höjd 111 mm (hela)
Teknik gravering, Svarvning
Antal 1
Datering 1818 – 1844 (1818-1844)
Tidigare ägare Ägare: Gynther, Sven Vilhelm, Ägare: Karl XIV Johan av Sverige-Norge, Ägare: Karl XIV Johan av Sverige-Norge
Inskription Dekor: lilla riksvapnet, Sverige, krönt med kunglig krona och omgiven av Serafimerordens kedja och tecken.
Föremålsnummer 2561_LRK
Alternativt ID Nr 1867: 33:47