Upphov: Livrustkammaren, Livrustkammaren/SHM (CC0) Detta verk är befriat från upphovsrättsrestriktioner och fritt att använda på alla sätt.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Svärd (kopia).Tyskland c.1830-1850.

Korsformigt stålfäste av typ utan handbygel. Knapp omvänt päronformig, smyckad med punsad ornering. På överdelen kring den profilerade nitknappens hals en strålformig krans av enkla blad, där nedanför runt knappen raka bårdlinjer, mellan dessa upptill en bredare bård av snedställda linjer. Pareranordning bestående av långa flata parerstänger med böjda ytterdelar, den ena framåt-, den andra bakåt-böjd, och ett på ut- och insidan symmetriskt ordnat bygelsystem: stora ovala kryssbyglar, stora fingerbyglar, nedtill anslutande till ovala mindre tvärbyglar, samtliga byglar flata. Kavel svagt spiralräfflad och lindad med tvinnad tunn ståltråd, upptill, och nedtill en ojämnt flätad krans likaledes av tunn ståltråd. Klinga rak, tvåeggad, tämligen bred, slipad med sexsidigt tvärsnitt och utan ricasso, slipningen går alltså även upp innanför fingerbyglarna. Utmed starka delen tre hålkälar. På ena sidan av baspartiet etsad orientering av stjärna, månskära, strålande sol och (överst) ett otydligt ornament (väpnad arm stickande ut från ett moln?), mellan ornamenten små enkelt tecknade stjärnor. Vapnet avser imitera en under 1500-talets senare hälft förekommande värjtyp.

Museum Livrustkammaren
Föremålsbenämning Svärd
Kategori Svärd
Storlek
  • Längd 1093 mm
  • Bredd 221 mm
  • Längd 928 mm (klinga)
  • Bredd 37 mm (klinga)
  • Vikt 1210 g
Antal 1
Datering 1830

1830-1850 cirka

Tillverkningsplats Tyskland
Tidigare ägare
Föremålsnummer 12471_LRK
Andra nummer Nr 1867: 4636
Litteratur
  • White arms of the Royal Armoury. Ex. A, B, Nordström, 1984, katalog: 19
  • Underdånig berättelse angående emottagandet för statens räkning af de utaf Hans Maj;t konung Carl XV till staten testamenterade samlingar af konstverk, vapen och andra föremål : Afgifven den 14 aug. 1873 af t.f. intendenten vid Nationalmuseum., Sander, 1873 (Sander, Nils Fredrik)
  • Hans Majestät Konung Carl XV:s vapensamling. I Orientaliska samlingen; II . Vesterländska samlingen. Collection d'Armes de sa Majesté le Roi Charles XV. I Section Orientale. II Section Occidentale, Karl XV, katalog: 29
  • White arms of the Royal Armoury. Ex. A, B, Nordström, 1984, katalog: 19
  • White arms of the Royal Armoury., Nordström, 1984, katalog: 19