Föremål

25 knappar Generalstabskåren

Välvda, ihåliga knappar av gråbrun metall (brons?), på framsidani relief två korslagda marskalkstavar inom en lagerkrans. På baksidan fästring och två hål, stämplat firmamärke:"C.C. SPORRONG & CO STOCKHOLM".

Museum Livrustkammaren
Föremålsbenämning Knapp
Kategori Militära uniformer, svenska
Material Brons
Storlek Diameter 22 mm, Vikt 6 g
Antal 25
Tillverkare Sporrong & Co (Tillverkare)
Tidigare ägare Ägare: Karl av Bayern
Föremålsnummer 2397_LRK