Upphov: Livrustkammaren, Livrustkammaren/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Svärdsmedaljen i guld (enda exemplaret).

Krönt guldmedalj. Åtsida: Rund platta med bågformigt böjd skraffering, därpå i relief svärd och tre kronor, omskrift:"KONUNG OCH FÄDERNESLAND". Frånsida: Relieftext: "FÖR // KRIGSMANNA // FÖRTJENSTER".

Museum Livrustkammaren
Föremålsbenämning Förtjänstmedalj
Kategori Medaljer
Material Guld
Storlek
  • Diameter 31 mm
  • Höjd 44 mm
  • Vikt 32 g (med band)
Teknik Prägling
Antal 1
Datering 1875
Tillverkningsplats Sverige
Tillverkare Lundgren, Ludvig Persson (Tillverkare)
Tidigare ägare
Inskription
  • Dekor: svärd o tre kronor
  • Signatur/Påskrift: FÖR KRIGSMANNA FÖRTJENSTER
  • Signatur/Påskrift: KONUNG OCH FÄDERNESLAND
Föremålsnummer 1772_LRK
Andra nummer Nr 1867: 5732:a
Litteratur De nordiska ländernas officiella belöningsmedaljer : heders- och minnestecken från 1500-talet till våra dagar., Areen, 1938 (Areen, Ernst Erik)
Relaterat föremål