Foto: Livrustkammaren, Livrustkammaren/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Svärdsmedaljen i guld (enda exemplaret).

Krönt guldmedalj. Åtsida: Rund platta med bågformigt böjd skraffering, därpå i relief svärd och tre kronor, omskrift:"KONUNG OCH FÄDERNESLAND". Frånsida: Relieftext: "FÖR // KRIGSMANNA // FÖRTJENSTER".

Museum Livrustkammaren
Föremålsbenämning Förtjänstmedalj
Kategori Medaljer
Material Guld
Storlek Vikt 32 g (med band)
Teknik Prägling
Antal 1
Datering 1875
Tillverkningsplats Sverige
Tillverkare Lundgren, Ludvig Persson (Tillverkare)
Tidigare ägare Givare: Oscar II av Sverige-Norge, Ägare: Skattkammaren
Inskription Dekor: svärd o tre kronor, Signatur/Påskrift: FÖR KRIGSMANNA FÖRTJENSTER, Signatur/Påskrift: KONUNG OCH FÄDERNESLAND
Föremålsnummer 1772_LRK
Alternativt ID Nr 1867: 5732:a