Foto: Herranz, Miguel, Skoklosters slott/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Axelstycke med armskydd för vänster arm.

Axelstycke med armskydd för vänster arm. Par med axelstycke inventarienummer 14844. Axelstycket är gjort av blånerat stål med nitar av stål och består av fem lameller med graverade kantlinjer. Det är märkt genom tre (eventuellt fyra) punsade punkter. Överarmsskyddet är ursprungligen inskjutet och fästat vid axelstycket. Det finns en armbuckla vid vilken överams- och underarmsskyddet är fästade.

Museum Skoklosters slott
Föremålsbenämning Rustning, Axelstycke
Kategori Axelstycken
Material Läder och skinn, Stål
Storlek Längd 780 mm, Diameter 420 mm
Teknik Blånering
Antal 1
Datering 1600 – 1650 (1600-talets första hälft)
Föremålsnummer 14845_SKO