Upphov: Mohr, Jens, Livrustkammaren/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Hjullåslodbössa, Teschen, s.k. teschitzbössa, 1600-talets mitt.

Åttsidig, blånerad pipa med trumf, 8 räfflor, bombredd 2,0 mm. Tre fält på pipan med punsad och förgylld dekor. Riktmedel: Blånerat ståndsikte av stål med v-skåra, stolpkorn av mässing, båda inlaxade. Fästning: Pipan fäst med krysskruv underifrån (främre varbygelskruven) samt två pipstift av ben och ett av trä (urspr. fyra). Hjullås av teschitztyp med utanpåliggande slagfjäder och hjul. Låsbleck, l: 177 mm av blånerat, på utsidan förgyllt stål, punsad dekor. Hane med lös överkäke och ringformigt fingergrepp med volut. På överkäken och kroppen en skärm med graverade slingor, rund genombrytning. S-formigt bakåtböjd eldskärm med förylld framsida. Fängpannelock med rörlig arm, s-formigt fingergrepp. Hjulbryggan, hanfjäder- och slagfjäderblecken graverade och förgyllda. Rundade, förgyllda tryckknappar. Fästning: Två låsskruvar med förgyllda huvuden. Rak, förgylld avtryckare. Brun helstock av teschitztyp med rika ben- och pärlemorinläggningar, kolvlängd: 176 mm. Bakplåt av ben med graverad hare, kolvknapp av stål med rester av förgyllning. Kolvlådelock med tumgrepp, två benplattor, lockets fjäder med förgylld spets. På ömse sidor om svansskruvbladet en jaktfalk(?). På anslaget en cirkel med harar, frukter, bevingade djur och hattprydda figurer samt grotesker runtom. Två graverade rörkor och näsband av ben. Varbygel med tre fingerlägen, på utsidan förgylld, bakre armen fäst med en liten mässingsspik, den främre med krysskruven. På stocken nedanför låset klistrat ett gulnat papper med blyertspåskrift: "Obs,". Tillbehör: Laddstock av ljusare trä, l: 925 mm, spetsig skoning av stål, d: 95 mm med tillplattad knopp, rester av förgyllning.

Museum
Livrustkammaren
Föremålsbenämning
Hjullåslodbössa
Kategori
Bössor
Material
 • Trä
 • Stål
 • Pärlemor
 • Mässing
 • Ben
Storlek
 • Höjd 192 mm
 • Vikt 2560 g
 • 8
 • kaliber 8 mm
 • Längd 954 mm (pipa)
Teknik
 • Blånering
 • Förgyllning
 • Gravering
 • Punsning
 • Inläggning
Antal
1
Datering
 • 1640 – 1660
 • 1640-01-01 – 1660-01-01

1600-talets mitt

Tidigare ägare
Inskription
 • Dekor: jaktfalk(?)
 • Dekor: harar
Föremålsnummer
2912_LRK
Andra nummer
Nr 1867: 3890
Litteratur
 • Firearms of the Royal Armouries I, Drejholt, 1996, katalog: KXI: 93 (Drejholt, Nils)
 • Firearms of the Royal Armouries I, Drejholt, 1996, katalog: KXI: 93 (Drejholt, Nils)
 • Firearms of the Royal Armouries I, Drejholt, 1996, katalog: KXI: 93 (Drejholt, Nils)
Tillhörande texter
Typ
Äldre inventarium
Datum
1850
Text
1 Teschitz lodbössa med hjullås; Stocken är inlagd med ben och perlemor; Pipan är på 3ne ställen förgyld och blå. Denna bössa är gifven af Arfvid Ivarsson. Rubrik: Konung Carl XItes Tid. inv. nr.: 56 Sida: 34 Nr. i föreg. inv.: 267
Typ
Äldre inventarium
Titel
Högstsalig Konung Carl den Elloftes
Datum
1821
Text
Ett stycke Teschitz Dito med Hjul Lås Ståcken inlagd med Ben och Perlemo, Pipan på tre ställen förgylld och blå. Gifven af Herr Arvid Ivarsson På h sida tillskrivet: Flyttad till Kgl. Slottet År 1823 Rubrik: Studsare samt Lodbössor med och utan Räfflor Tid. inv. nr.: 267 Sida: 359 Nr. i föreg. inv.: 267
Typ
Äldre inventarium
Titel
Konung Carl XIs
Datum
1855
Text
1 Teschits lodbössa med hjullås; Stocken är inlagd med ben och perlemor; Pipan är på 3ne ställen förgyld och på två blå. Denna bössa är gifven af Arfvid Ivarsson. Rubrik: Inventarium öfwer de Persedlar, som till Kongl. Klädkammaren blifwit afflyttade från Kongl. LifRustkammaren, upprättadt år 1855 Tid. inv. nr.: 56 Sida: 67 Nr. i föreg. inv.: 267 Anmärkning: ex B sid. 123
Typ
Äldre inventarium
Datum
1803
Text
1 st Bössa med hjul Lås Tid. inv. nr.: 267 Sida: 38 Nr. i föreg. inv.: 126 Sida i föreg.inv.: 467
Typ
Äldre inventarium
Datum
1866
Text
Teschisk lodbössa med hjullås; stocken brunbetsad, rikt inlagd med elfenben och perlemor; låset förgyldt, bygel af järn med spår efter förgyllning ... Tid. inv. nr.: 3890 Nr. i föreg. inv.: 267 Sida i föreg.inv.: 123 Anmärkning: 265.55
Typ
Äldre inventarium
Titel
Högst Sahl. Konung Carl den Elloftes
Datum
1748
Text
Ett st Teschitz Dito med Hiul Lås, Stocken inlagd med Ben och Pärlemo, Pipan på 3 ställen förgylt ochblå, Gifwen af Herr Arwid Ivarsson. i marg. Prot. 267. Rubrik: Studzare samt LodBössor med och utan Räflor Tid. inv. nr.: 126 Sida: 467 Nr. i föreg. inv.: 26