Upphov: Livrustkammaren, Livrustkammaren/SHM (CC0) Detta verk är befriat från upphovsrättsrestriktioner och fritt att använda på alla sätt.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Hjullåspoffert

Rund, vid kammaren kantig, slätborrad pipa med trumf. Rektangulärt, böjt svansskruvblad, vid pipbasen på översidan två och vid övergången till den runda delen en inskuren ring. På kammarens tre övre sidor stämplar, till v. H, på mittfasen en otydlig stämpel liknande en klocka (LRK vägledning1921:263:1), stämpeln till h. nästan helt utplånad (H?). Vid fänghålet inhugget: Z. Fästning: Två häften, pipan fäst med krysskruv underifrån samt två pipstift av trä. Hjullås av tysk typ med plant låsbleck. Hjul fäst med slätring. Fängpanna med konturerad överkant på gaveln, låg krutskärm, fängpannelock med rörlig arm (saknas), rak tryckknapp utan huvud. Övriga yttre låsdelar saknas. Säkring: På bakänden en virvelsäkring med kulformigt grepp, på säkringsarmen och på studeln enkel, punsad linjedekor, fjäder till hjulhuset. Fästning: Två låsskruvar (den bakre saknas). Avtryckaren rak. Ur hertig Fredrik Adolfs rustkammare, enligt uppgift i inv. 1803 har pistolen tillhört Gustav Vasa. Inlämnad till LRK 1809-11-23 av husgerådsmästare Sterky. Helstock av trä med i vinkel mot pipan böjd, bakåt avsmalnande kolv med stor, rund kolvkula, d: ca 77 mm, h: ca 63 mm. Yttäckande, starkt skadade inläggningar av ben i form av koncentriska cirklar och punkter, kantlinster med flätmönster, centrumplattan saknas. Sluten laddstocksränna, över bakre delen en benplatta med en lejonmaskaron. Ovala pipstiftbrickor med volutdekor, det främre på h. sida saknas. Överrörkan saknas, näsband med enkel bladdekor. Varbygel och sidbleck saknas.

Museum Livrustkammaren
Föremålsbenämning Hjullåspistol
Kategori Pistoler
Material
 • Trä
 • Stål
 • Ben
Storlek
 • Vikt 1810 g
 • kaliber 14 mm
 • Längd 306 mm (pipa)
 • Längd 530 mm
 • Höjd 189 mm
Teknik
 • punsning
 • Inläggning
 • gravering
Antal 1
Datering 1580 – 1599

1500-talets slut

Tillverkningsplats Tyskland
Tidigare ägare Fredrik Adolf av Östergötland
Inskription
 • Dekor: klocka
 • Signatur/Påskrift: klocka (LRK vägl.1921:263:1)
 • Signatur/Påskrift: H H
 • Signatur/Påskrift: H H
 • Signatur/Påskrift: klocka (LRK vägl.1921:263:1)
Föremålsnummer 12738_LRK
Andra nummer Nr 1867: 3834
Litteratur
 • Firearms of the Royal Armouries I, Drejholt, 1996, katalog: FA: 84 (Drejholt, Nils)
 • Vägledning för besökande 1921, Livrustkammaren och därmed förenade samlingar, katalog: 301
 • Firearms of the Royal Armouries I, Drejholt, 1996, katalog: FA: 84 (Drejholt, Nils)
 • Firearms of the Royal Armouries I, Drejholt, 1996, katalog: FA: 84 (Drejholt, Nils)
Tillhörande texter
Typ
Äldre inventarium
Datum
1850
Text
1 Pistol inlagd med ben, hanen borta (tillskrivet -, flere ben borta) Rubrik: Konung Gustaf Is Tid. inv. nr.: 4 Sida: 1
Typ
Äldre inventarium
Datum
1821
Titel
Den 23 Januarii 1809 af Husgerådsmästaren Sterky diverse Saker som tilhört Högstsalig Hertig Fredric Adolph Neml:
Text
1 Värja med förgylldt Mässings Fäste, Klingan blå, med Guld incrusterad, Baljan af svart Läder med Mässings Beslag 1 Sabel af förgyldt Silfver, Baljan af svart Läder med förgyldt Silfver Beslag 1 Sabel Taska af svart Läder med förgylldt Westmanlands Wapen samt diverse Gehäng beslag 1 Lod Bössa, Ståcken inlagd med Ben med tillhörande KuhlForm och Nyckel /:tillhört Konung Christiern IIdra:/ 1 Pistol inlagd med Ben, /tillhört KOnung Gustaf 1ste. På h. sida - Flyttade till Kgl. Slottet År 1823. Kulformen och Nyckeln brista. Afskrifna År 1822. Rubrik: Följande Persedlar äro inlämnade till Kongl. Lif-Rustkammaren ifrån och med den 19 April 1803 Sida: 583 Anmärkning: [oidentifierat]
Typ
Äldre inventarium
Datum
1803
Text
.... 1 Pistol inlagd med ben (:tillhört Kon: Gustaf 1:o:) Rubrik: De 23 Januari 1809 af Husger:mäst: Sterkij Diverse saker som tillhört Högsalig Hertig Fred:Adolph neml: Sida: 214
Typ
Äldre inventarium
Datum
1855
Text
1 Pistol inlagd med ben, hanen och flera ben borta Rubrik: Konung Gustaf Istes Tid. inv. nr.: 4 Sida: 49 Anmärkning: ex. B sid. 89
Typ
Äldre inventarium
Datum
1866
Text
Hjullåspistol; stocken af brunt trä, rikt inlagd med ornamenter af elfenben; kolfänden med en stor rundkula, sirad med beninläggningar; låset med stor fängpanna öfver hjulet; pipan rund med trum, samt åttkantig kammare. K. Gustaf I: Hanen, varbygeln, sidobleck, laddstock samt en del af benbeläggningen borta (fängpannelock) Tid. inv. nr.: 3834 Nr. i föreg. inv.: 4 Sida i föreg.inv.: 89