Föremål

svärd, Sverige

Fäste korsformigt, bestående av rund mässingsknapp med samhörande kavel klädd med brunt skinn och glest lindad (10 varv) med tvinnad mässingstråd; knapp och kavel ursprungligen tillhörande en svensk kavalleripallasch från 1770-talet. Parerstång av förgyllt trä, platt avsmalnande mot de vinkelformigt inskurna ytterändarna. Klinga rak, tvåeggad, slipad med jämnbreda varandra mötande skär. Utan ornering.

Museum Livrustkammaren
Föremålsbenämning Svärd
Kategori Svärd
Material Mässing, Skinn, Mässingstråd, Trä, Stål
Storlek Längd 990 mm (klinga), Bredd 55 mm (klinga)
Teknik Förgyllning
Antal 1
Datering 1775 – 1800, 1775-01-01 – 1800-12-31 (1775-1800)
Tillverkningsplats Sverige
Tidigare ägare Ägare: Sack, Carl Filip, Givare: Livrustkammarstiftelsen
Fysiska egenskaper Färg: brun
Föremålsnummer 12369_LRK
Alternativt ID Nr 1867: 42:138:a