Foto: Livrustkammaren, Livrustkammaren/SHM (CC0) Detta verk är befriat från upphovsrättsrestriktioner och fritt att använda på alla sätt.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Sabel, Karl XV:s stab

Fästa av förgyllt silver, framåtböjt, rektangulärt tvärsnitt med rundade yttersidor, yttersidorna av horn. På smalsidorna förgylld silverskena med ranka mot punsad silverbotten. Upptill på fästets böjda del en stor bössning i form av en rosett, längre ner en rund nit och i anslutning till styrskenan ciselerad rosett. Parerstängerna utdraget s-formiga i vertikalled med rektangulärt tvärsnitt, i ändarna inrullade med blommor på in-och utsidan. Parerstängerna i ett med styrskenorna, ciselerad dekor i hög relief mot punsad botten utsidans mitt en oval med Karl XV:s krönta namnchiffer omgiven av c-formiga bågar och palmetter. F insidan likadan dekor, i rnittovalen en byst i profil, ringbrynjeklädd, hjälmförsedd man eller kvinna med långt hår, troligen Minerva. Fästets överdel förenat med främre parerstängen genom en kedja av förg, mässing. Klinga damaskerad, böjd, eneggad med förstärkt, rundad rygg och 300 mm lång jelman. Klingryggen fortsätter till spetsen och delar jelmanen i två delar. På klingans starka del förgyllt ornament med inskrift i gotiska bokstäver, på utsidan: "Fäderneslandet", på insidan: "Konungen". På utsidan nedanför detta ett förgyllt ornament med krönt trekronorssköld hållen av lejon (lilla riksvapnet) samt en strålande nord-stjärna.

Museum Livrustkammaren
Föremålsbenämning Sabel
Kategori Sablar
Material Stål, Silver, Horn
Storlek Bredd 16 mm (klinga), Längd 790 mm (klinga)
Teknik Damaskering, Förgyllning
Antal 1
Datering 1840 – 1860 (1800-talets mitt)
Tillverkare Kungl. Husgerådskammaren (Förmedlare)
Tidigare ägare Ägare: Cederström, Bror Claes Arvid, Ägare: Gustaf V av Sverige, Givare: Gustaf VI Adolf av Sverige, Ägare: Karl XV av Sverige-Norge
Inskription Dekor: Minerva? m hjälm, Dekor: kvinna? m hjälm o ringbrynja, Dekor: riksvapen Sverige, lilla, Dekor: Nordstjärna, Signatur/Påskrift: CXV krönt, Signatur/Påskrift: CXV krönt
Föremålsnummer 5718_LRK
Alternativt ID Nr 1867: 57:25:a