Föremål

Vasamedaljen, förgyllt silver, 5:e storleken

Åtsida: Vasaordens kors utan krona, signatur vid nederkanten: "L. A." Frånsida: Svagt välvd glob med bågformig skraffering, därpå tre kronor i relief. Medaljen krönt av fast kunglig krona, igenom äpplet en bandring.

Museum Livrustkammaren
Föremålsbenämning Förtjänstmedalj
Kategori Medaljer
Storlek Höjd 34 mm, Diameter 24 mm, Vikt 10 g
Antal 1
Datering 1908 – 1924 (1908-1924)
Tillverkningsplats Sverige
Tillverkare Ahlborn, Lea (Tillverkare)
Tidigare ägare Ägare: Kungl. Maj:ts Orden KMO
Föremålsnummer 1751_LRK
Alternativt ID Nr 1867: 24:174