Föremål

Band till Vasamedaljen, Sverige.

Omonterat bröstband av grön sidenmoaré.

Museum Livrustkammaren
Föremålsbenämning ordensband bröst-
Kategori Medaljband
Storlek Längd 240 mm, Bredd 25 mm
Antal 1
Tillverkningsplats Sverige
Tidigare ägare Ägare: Kungl. Maj:ts Orden KMO
Föremålsnummer 1752_LRK
Alternativt ID Nr 1867: 24:174